خانه قرآن جواد الائمه روستای کاسگر محله

مراسم عیدنوروز1397درخانه قرآن جوادالائمه"ع"کاسگرمحله

بانزدیک شدن به سال جدیدجشنی بهمین مناسبت برای نوگلان قرآنی گرفته شد.دراین جشن مادران ،مسئول کانون قرآن شهرستان نور آقای یوسفی ویکی ازاعضای شورا آقای جهانشاهی حضور داشتند.اول برنامه باتلاوت قرآن توسط نوگل قرآنی کلاس پیش دبستانی{علی اصغر گل عموئی}بعدازآن خواندن شعرهفت سین توسط نوگلان که هرکدام ازآنها به اسم های هفت سین بودند شعرآن هفت سین راخواندند{سیب،سمنو،سبزه و........}وآخر برنامه نوروزخوانی که دوتاازنوگلان قرآنی پیش دبستانی{محمدامین حدادوعلی اصغر گل عموئی}نوروز خوانی کردند.

[ بازدید : 7 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 23 اسفند 1396 ] [ 20:26 ] [ کاویانپور ]

[ ]

رنگ کردن تخم مرغ برای سفره هفت سین درخانه قرآن جوادالائمه"ع"

بانزدیک شدن به سال جدید نوگلان قرآنی کلاس پیش دبستانی ومهدقرآنی باکمک همدیگرمشغول رنگ کردن تخم مرغهابودند.

[ بازدید : 7 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 23 اسفند 1396 ] [ 19:57 ] [ کاویانپور ]

[ ]

مراسم ولادت حضرت فاطمه"س"وروزمادر{زن}درخانه قرآن جوادالائمه"ع"

به این مناسبت درخانه قرآن برای مادران جشن گرفته شد.شروع برنامه تلاوت قرآن توسط نوگل قرآنی ،بعداز آن خواندن دعابرای سلامتی امام زمان"عج"،خواندن شعر مادرتوسطنوگلان قرآنی کلاس پیش دبستانی،مولودی خوانی ودرآخر برنامه دادن هدیه به مادران{که پدران زحمت کشیده بودندودادند}


[ بازدید : 9 ] [ امتیاز : 5 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 19 اسفند 1396 ] [ 14:53 ] [ کاویانپور ]

[ ]

درست کردن کاردستی بمناسبت روزولادت حضرت فاطمه"س"وروزمادر

امروزنوگلان قرآنی کلاس پیش دبستانی ومهدقرآنی درکلاس برای روز مادرکاردستی درست کردن واین کارت پستال رابه مادران مهربانشان هدیه کردند.

[ بازدید : 9 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 16 اسفند 1396 ] [ 19:32 ] [ کاویانپور ]

[ ]

روزدرختکاری درخانه قرآن جوادالائمه"ع"

کاشت نهال وگل توسط قرآن آموزان کلاس قرائت سطح1

[ بازدید : 8 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 16 اسفند 1396 ] [ 19:28 ] [ کاویانپور ]

[ ]

جشن نیکوکاری درخانه قرآن جوادالائمه"ع"کاسگرمحله

امروزدرخانه قرآن برای روزاحسان ونیکوکاری جشنی برگزارشد.به همت وکمک نوگلان قرآنی به خانواده های نیازمندوبی سرپرست

{حتی به کودکان وخانواده های زلزله زدگان کرمانشاه}قلکهای {صندوق}که ازقبل به آنها داده شدباکمکهای نقدی خودشان این قلکها رابه این خانواده های نیازمنددادند.دراین جشن ماآقای خسروی مسئول کمیته امدادشهرستان نور وآقای جهانشاهی ازاعضای شوراکاسگرمحله حضورداشتند.

[ بازدید : 11 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 14 اسفند 1396 ] [ 21:20 ] [ کاویانپور ]

[ ]

مراسم شهادت حضرت فاطمه"س"{خانه قرآن جوادالائمه"ع"}

امروز مراسم شهادت بانوی بزرگوار حضرت فاطمه زهرا"س"درخانه قرآن برای نوگلان قرآنی ومادران برگزارشد.دراین مراسم نوگل قرآنی سوره کوثرراتلاوت کرددوبعدازتلاوت قرآن خواندن حدیث کساءتوسط مداح ومادران ودرآخرسینه زنی

[ بازدید : 15 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 30 بهمن 1396 ] [ 19:25 ] [ کاویانپور ]

[ ]

مراسم یوم الله دهه فجردرخانه قرآن جوادالائمه"ع"

[ بازدید : 14 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 23 بهمن 1396 ] [ 15:10 ] [ کاویانپور ]

[ ]

جشنواره غذاهای محلی درخانه قرآن جوادالائمه"ع"

بمناسبت دهه فجر جشنواره غذاهای محلی درخانه قرآن برگزارشد.دراین مراسم ریاست محترم اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نور{حاج آقا نجفی}وروابط عمومی{آقای اخوان}وعضوشورا{آقای جهانشاهی}حضورداشتند.دراین مراسم غذاهایی که مادران زحمت کشیدند درست کردند به کمک این داورابهترین غذا انتخاب شد وبه سه مادرجایزه داده شد.

[ بازدید : 13 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 18:33 ] [ کاویانپور ]

[ ]

کلاس آموزش مواردبهداشتی درموردغذا

امروز درخانه قرآن برای مادران کلاس آموزش مواردبهداشتی درموردغذا گذاشتیم .دراین کلاس خانم بوربه عنوان کارشناس بهداشت بودند درموردرنگهای غیراستانداردکه درغذااستفاده میشودبرای مادراصبحت کردوهمچنین درموردبهداشت آب وموارد بهداشتی درغذا..خانم کاویانپور به عنوان بهورز بهداشت محل ما نیزحضور داشتند.

[ بازدید : 17 ] [ امتیاز : 5 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 18:26 ] [ کاویانپور ]

[ ]

مراسم دهه فجر {خانه قرآن جوادالائمه"ع"}

امروزباورودامام به داخل کشوردرهمچین روزی{39سال پیش}برای نوگلان کلاس قرآنی مراسم گرفته شد.

[ بازدید : 15 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 17:42 ] [ کاویانپور ]

[ ]

مسابقه نقاشی{بمناسبت دهه فجر}خانه قرآن جوادالائمه"ع"

بافراررسیدن دهه فجربرای نوگلان قرآنی کلاس پیش دبستانی ومهدقرآنی مسابقه نقاشی برگزار کردیم و3نقاشی برترانتخاب کردیم .ونقاشیهای برتر دادیم به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نور

[ بازدید : 16 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 17:38 ] [ کاویانپور ]

[ ]

مراسم شهادت حضرت فاطمه"س"

[ بازدید : 15 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 16 بهمن 1396 ] [ 17:23 ] [ کاویانپور ]

[ ]

مراسم ولادت حضرت زینب"س"وروز پرستاردرخانه قرآن جوادالائمه"ع"کاسگرمحله

امروزبهمین مناسبت برای نوگلان کلاس پیش دبستانی ومهدقرآنی مراسم گرفته شد.ودرموردپرستار وزحمتهای آنها به بچه ها گفته شد همچنین درمورد شخصیت حضرت زینب"س"درکربلاکه بعنوان یک پرستاربودند.


[ بازدید : 13 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 3 بهمن 1396 ] [ 16:38 ] [ کاویانپور ]

[ ]

ولادت امام حسن عسکری"ع"درخانه قرآن جوادالائمه"ع"

[ بازدید : 21 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 6 دی 1396 ] [ 18:03 ] [ کاویانپور ]

[ ]

مراسم نمادین یلدادرخانه قرآن جوادالائمه"ع"کاسگرمحله

امروز برای نوگلان قرآنی مراسم نمادین یلدا گرفته شد.ودرموردشب یلدا ودور هم جمع شدن فامیلا دراین شب وتمام شدن فصل پاییز واومدن ننه سرما

[ بازدید : 23 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 29 آذر 1396 ] [ 18:17 ] [ کاویانپور ]

[ ]

مراسم ولادت پیامبراکرم"ص"وامام جعفرصادق"ع"درخانه قرآن جوادالائمه"ع"کاسگرمحله

امروزبمناسبت ولادت پیامب اکرم"ص"وامام جعفرصادق"ع"برای نوگلان قرآنی کلاس پیش دبستانی ومهدقرآن جشن گرفته شد.علاوه برنوگلانی که نام محمد داشتندجایزه داده شد به بقیه نوگلان هم جایزه داده شد.


[ بازدید : 22 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 14 آذر 1396 ] [ 20:02 ] [ کاویانپور ]

[ ]

مراسم بمناسبت آغاز امامت امام زمان"عج"درخانه قرآن جوادالائمه"ع"کاسگرمحله

[ بازدید : 21 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 6 آذر 1396 ] [ 18:31 ] [ کاویانپور ]

[ ]

مراسم بمناسبت شهادت امام حسن عسگری "ع"درخانه قرآن جوادالائمه"ع"کاسگرمحله

[ بازدید : 20 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 6 آذر 1396 ] [ 18:27 ] [ کاویانپور ]

[ ]

مراسم رحلت پیامبراکرم"ص"وشهادت امام حسن مجتبی"ع"درخانه قرآن جوادالائمه"ع"کاسگرمحله

[ بازدید : 19 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 26 آبان 1396 ] [ 14:06 ] [ کاویانپور ]

[ ]

ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود آهنگ جدید دانلود تک آهنگ بدنسازی خرید عطر انجام پروژه متلب جدیدترین آهنگ ها میهن ام پی تری
بستن تبلیغات [X]